Web Design and Development

Why you need website?

ออกแบบ ติดตั้งและปรับแต่ง Wifi solution
เพื่อให้คุณก้าวทันโลกออนไลน์ การมีเว็บไซต์ถือว่าเป็นการสร้างบ้านหลังที่ 2 ในโลกแห่งนี้ เว็บไซต์ยังเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือธุรกิจของคุณในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความน่าเชื่อ, สร้างภาพลักษณ์ , ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นอีกช่องทางในการติดต่อลูกค้าของคุณ บริษัท Everyday and Design สามารถช่วยให้งานบนโลกออนไลน์ของคุณง่ายขึ้น โดยความช่วยเหลือจากเราในด้านต่างๆ

 • Responsive Website เว็บไซต์ที่ตอบสนองทุกหน้าจอการใช้งาน ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน
 • เว็บไซต์หลากหลายภาษา สามารถให้เว็บไซต์คุณเลือกได้หลากหลายภาษา
 • Booking Engine สำหรับธุรกิจโรงแรม ห้องพัก ซาลอนทำผม สามารถให้ลูกค้าของคุณสั่งจอง และชำระเงินออนไลน์
 • บริการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ โดยคุณสามารถส่งต่อให้ทีมพัฒนาเว็บไซต์ของคุณได้เลย ในกรณีที่ไม่มีพนักงานออกแบบ
 • E-Commerce ระบบตระกร้าสินค้า สำหรับร้านขายของ

PROCESS

6 Short Steps Towards Your
Brand New Website
 • 1. Discussion

  รับฟังความต้องการของคุณ
  เพื่อสรุปงานทั้งหมดก่อนเริ่มงานวางแผน

 • 2. Planning

  ส่งแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอนให้คุณ
  เพื่อทราบการทำงานในแต่ละขั้นตอน
  รวมถึงทราบกำหนดการทำงาน

 • 3. Design

  ออกแบบงานตัวอย่างทั้งหมด 2 แบบ
  เพื่อให้คุณเลือก ก่อนจะนำขึ้นงานจริง

 • 4. Coding

  เขียนโค้ดสำหรับงานของคุณ
  อัพโหลด ติดตั้ง และออกแบบ
  กราฟฟิคด้านในทั้งเว็บ

 • 5. Programming

  อัพเดตข้อมูลคอนเท้นท์ เช็คงาน ทั้งเว็บอีกครั้ง

 • 6. Website Is Ready!

  เว็บไซต์พร้อมใช้งาน เพื่อให้คุณธุรกิจของคุณ
  มีตัวตนในโลกออนไลน์
  และสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย

Need some