Webdesign Business Package 

บริการออกแบบและจัดทำ Website สำหรับ องค์กร ธุรกิจเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณ
การสร้าง Website สำหรับ ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือและเป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อของลูกค้าเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีกลุ่มที่ใช้งานผ่านเครือข่าย Internet ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การทำเว็บไซต์สำหรับองค์กร สิ่งสำคัญที่สุดคือวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำไปใช้

ซึ่งจะทำให้แนวทางการออกแบบแตกต่างกันออกไปอย่างมาก แยกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ

1 สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรเป็นหลัก (แสดงข่าวสาร หรือประวัติ วิสัยทัศน์ ต่างๆ)
2 เน้นการแสดงภาพสินค้าและบริการ (ไม่มีการขายผ่าน Online)
3 ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ขาย (มีการจัดการบทความต่างๆ)

Website สำหรับองค์กร ระดับเล็กถึงกลาง ส่วนมากจะเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ
และการเป็นช่องทางในการติดต่อเป็นหลัก โดยความสามารถหลักที่ต้องการ คือ

1 แสดงภาพลักษณ์ แนวคิด วิสัยทัศน์ ประเภทธุรกิจ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
2 เป็นช่องทางการติดต่อของลูกค้า เช่น แสดงแผนที่ google map, เบอร์โทร, ที่อยู่ รวมถึงการส่ง Email ผ่านหน้า Website
3 มีโครงสร้างที่เป็นมิตรกับ SEO (Search Engine Optimization)
4 รองรับระบบการแก้ไขและอัพเดทข้อมูลด้วยตนเอง (ระบบหลังบ้าน) ที่ใช้งานได้ง่าย

What do you get from Package

1 การสอบถามและวิเคราะห์ แนวทางการออกแบบ Website ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2 ออกแบบบทความภายในเว็บไซต์ เพื่อลดภาระให้ลูกค้าในกรณี ไม่เคยมีการเขียนบทความเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรไว้ก่อน
3 ออกแบบโครงสร้างที่เป็นมิตรกับ SEO
4 การออกแบบ Theme ที่ยืดหยุ่นและ Layout ที่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้
5 รองรับการทำงานระบบหลังบ้านที่ง่ายและสะดวกต่อการจัดการ
6 มีทีมงานดูและจัดการ Training การใช้งาน พร้อมบริการ ดูแลบริหารจัดการ Website ในกรณีลูกค้าไม่มีทีมงานในการดูแล

website business